Disclaimer

Gebruik van de website Sasdoetookmee.nl

De informatie die wordt getoond op deze website is uitsluitend informatief bedoeld. Je kunt aan de getoonde informatie geen rechten ontlenen. Ook is het niet mogelijk aanspraken, contracten of overeenkomsten te claimen op basis van de getoonde informatie en/of door het gebruiken van deze website. Wij proberen uitsluitend informatie te tonen die afkomstig is uit betrouwbare bronnen. Toch kunnen wij je niet garanderen dat de getoonde informatie op www.sasdoetookmee.nl betrouwbaar, juist en/of actueel is. Daarnaast kunnen wij je niet garanderen dat de website www.sasdoetookmee.nl altijd correct werkt of vrij is van virussen.

‘Sas doet ook mee’ probeert zo zorgvuldig mogelijk de juistheid van de informatie te waarborgen. Regelmatig vinden er onderhouds- werkzaamheden plaats en worden wijzigingen in de getoonde informatie aangebracht. Desalniettemin kan het voorkomen dat er onvolkomenheden of fouten op Sasdoetookmee.nl worden gepubliceerd.

Intellectueel eigendom

De getoonde informatie op deze website behoort toe aan ‘Sas doet ook mee’ gevestigd te Kortenhoef. Je kunt gratis gebruik maken van deze informatie zolang je deze niet kopieert of anderszins gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van ‘Sas doet ook mee’. Dit geldt voor al het tekstmateriaal en beeldmateriaal.

Informatie van derden

Op deze website worden links, tekst- en beeldmaterialen gebruikt die afkomstig zijn van derden. Wij wijzen je erop dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten en onjuistheden in dit materiaal. Ook kun je geen claims leggen op ‘Sas doet ook mee’ naar aanleiding van gebruik van dit materiaal van derden. De inhoud van dit materiaal is door ‘Sas doet ook mee’ niet gecontroleerd op juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Het gebruik van deze inhoud is voor eigen risico.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan de website en de disclaimer zonder hier vooraf een aankondiging van te doen.

Toepasselijk recht

Mocht je vragen hebben over deze disclaimer, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Deze disclaimer is gemaakt met behulp van www.disclaimer-maken.nl en kan bijgewerkt worden in de toekomst.